Redaktorzy poszukiwani!

Drodzy użytkownicy! Wszem i wobec ogłaszamy otwartą rekrutację na posadę redaktora strony. Oczywiście, poprawna znajomość ojczystego języka jest bardzo ważną cechą dla przyszłego redaktora, dlatego też prosimy, by nie zgłaszały się osoby mające problemy z ortografią czy też spójnym tworzeniem zdań. Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego, poprawne tłumaczenie bez użycia translatora nam w zupełności wystarczy. Podania na służbę możecie składać w TYM temacie lub wysyłając prywatną wiadomość do Szyma.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *